0905 523 995

ON-LINE OBCHOD

Vitajte

Ako zaplatiť

V prípade odoslania objednávky z našej webstránky je objednávka automaticky generovaná serverom a preposlaná nášmu obchodnému oddeleniu, a zároveň vám na vašu emailovú adresu. Následne vás budeme kontaktovať prostrednictvom emailu, alebo telefonicky. V prípade, že ste uviedli nesprávnu emailovú adresu, alebo objednávka nebola správne odoslaná, a do 5-ho pracovného dňa vás nebude nikto kontaktovať, prezvoňte nám na tel. číslo 0905 523 995, alebo píšte na gradim@gradim.sk
 
Na základe Vašej objednávky Vám emailom zašleme zálohovú faktúru s údajmi na bezhotovostný prevod. Ak nechcete platbu uhradiť bezhotovostne a zvolili ste platbu dobierkou, zálohovú faktúru nemusite platiť. Platba bude dobierkou pri dodaní tovaru na dodacej pošte alebo kuriérovi.
 
 
Podľa údajov vo faktúre môžete sumu uhradiť:
 
  • BANKOVÝM PREVODOM - homebanking je najbežnejší, najrýchlejší a najlacnejší spôsob. Výpis z účtu je dokladom o zaplatení.

  •  VKLADOM NA ÚČET - v ktorejkoľvek pobočke vašej banky. Doklad o vklade na náš účet vám zároveň slúži ako doklad o úhrade.  

V obidvoch prípadoch je potrebné správne uviesť číslo nášho účtu, vami zvolenú sumu a variabilný symbol platby t.j. číslo preddavkovej faktúry, aby sme mohli identifikovať vašu platbu.
  • ÚHRADOU NA DOBIERKU - dobierkou na dodacej pošte alebo kuriérovi.
  • ÚHRADOU V HOTOVOSTI - v sídle firmy GRADIM, Rozkvet 2067/150-11, 017 01 Považská Bystrica, alebo na adrese prevádzky: SNP 1936, areál OSBD

Daňový doklad - Faktúru podľa Zákona o dani z príjmov obdržíte pri odovzdaní tovaru.

Neuhradením preddavkovej faktúry sa objednávka neruší !!!

On-line nákup: 0 €

Partneri

Maturitné oznámenia
Maturitné oznámenia


Dodávateľ skla